Friday, 9 July 2010

Ardbegs 10-åring

The Whisky Bar, som ligger ved siden av Dubliners, er et hyggelig stilfullt tilskudd til Oslos whiskybarer. Smaken av en Ardbeg 11 years Chieftain's inspirerte meg til en sammenlikning av Ardbegs gamle og nye 10-åring. Vannskillet er mai 1998 da Ardbeg justerte grøppblandingen til å inneholde noe mer hams. Iom. at mye av røyken fra tørkingen av malten sitter i hamsen, har dette resultert i en mer røykfylt sprit, 23-24ppm mot tidligere 16-17ppm. Malten i seg selv er imidlertid fortsatt ca. 54ppm. 10-åringen er lagret på en blanding av 1.fill og 2.fill bourbonfat. Tidligere destillerimanager Stuart Thomson forteller at de fra 1997 under eierskap av Glenmorangie har noe lavere fyllingsgrad i destilleriapparatene og kjører dem noe langsommere, hvilket bør føre til en lettere sprit. I tillegg fyller de i dag en større andel 1.fill bourbonfat enn tidligere, hvilket man kan anta vil føre til en større andel 1.fill bourbonfat i 10-åringen. Jeg mener en sammenlikning av den gamle (L6 150 16:50 4ML) og nye 10.åringen (L9 77 15:29 6ML) understøtter ovenstående. Jeg finner den nye 10-åringen mer røykfylt, men samtidig mer fruktig og rundere enn den gamle. Skal jeg velge en favoritt, heller jeg nok mot den nye 10-åringen, men begge er topp whiskyer. Hvordan kan du vite om en flaske er tappet med gammel eller ny 10-åring? Hver flaske har inngravert en kode lengst ned på flasken. Den eldste av de nye 10-åringene skal ha kode som begynner med L8 191. L8 står for 2008 og 191 står for dagtallet som tilsvarer 9.juli. Den nye 10-åringen ser i tillegg ut til å være merket med tappingslinje 6ML, mens den gamle er merket med 4ML.

No comments:

Post a Comment