Sunday, 20 November 2011

Ardbeg: Den gamle og nye tiåringen

I går benyttet jeg anledningen til en grundigere sammenlikning av Ardbegs gamle (L6 150 16:50 4ML) og nye (L9 203 13:49 6ML) tiåring, og dermed forsvant den siste skvetten i flaska med den gamle tiåringen. Endringen i stil kom sommeren 2008. Begge er 46% og ikke kjølefiltrert. Fargemessig er begge lys gyldne. Fargeforskjellen er så liten at den for alle praktiske formål er null,
og innenfor hva man må forvente av variasjoner fra tapping til tapping. Lukt og smak er også relativt lik,
men det er noen forskjeller som er relativt lett å oppdage når de testes direkte mot hverandre. Den gamle har luktinnslag av fersken, fløtekaramell
og aceton, mens den nye er noe lettere med mer innslag av blomster. Vaniljelukten er også mer fremtredende i den nye. Begge er lett søtlige, men ikke direkte fruktige. De har begge innslag av sitrus. Den nye kan virke noe mer fruktig, men dette kan vel
så mye skyldes det blomsteraktige innslaget. Den nye glir i større grad over fra søtlig til bitter og snerpende munnfølelse, som godt kan skyldes at den er mer blomsteraktig. Den gamle er mer fyldig, og virker umiddelbart noe rundere. Ved nøyere vurdering, er det likevel den nye som gir den rundeste munnfølelsen.
Begge har de karakteristiske ardbegske trekk av kreosot, sjø, salt, pepper og røyk, selv om den nye er mer utpreget på alle disse områdene. Så dette er to helt forskjellige whiskyer? Nei, det er nok mulig å kjenne forskjell når man smaker én og én, men tenker man ikke over det, kan de nok bli tatt for å være samme whisky.

Sunday, 6 November 2011

Kilchoman - nykommeren fra Islay

Kilchoman er et nyoppstartet destilleri som ligger på Islay. Utfordringen med et nyoppstartet destilleri er at det tar lang tid å få produktene markedsklare. Det var derfor viktig med en lett sprit og fattyper som sørger for rask modning. Anthony Wills som startet destilleriet, benyttet Jim Swan som konsulent for å finne riktig type fat, som de fleste andre benyttet han Richard Forsyth til å lage destilleriapparatene. Bankene har hele veien vært skeptiske til prosjektet. Anthony har derfor måtte hente inn kapitalen i det private markedet. Det er ca. 30 investorer som til sammen har reist kapitalen på 4 millioner pund. De har ca. 40 tusen pund i månedlige driftsutgifter, og først nå går de i pluss. De produserte den første spriten 14.desember 2005.

Første gangen jeg smakte sprit fra destilleriet var under et besøk hos Kilchoman i april 2007. Da solgte de sprit som kun hadde noe få måneder på fat, og det smakte tett opp mot new make. Det var vanskelig å si mye om retningen bortsett fra at spirten hadde potensiale. Den første whiskyen ble gitt ut som treåring.

Fredag 4.november 2011 var jeg på prøvesmaking av fem Kilchoman-whiskyer med Anthony. I whisky nummer to til fem er det benyttet 100% 50ppm malt med Ardbeg-spesifikasjon fra Port Ellen, mens den
første whiskyen er basert på egenmaltet bygg på 20-25ppm. Kilchoman lagrer whiskyen på 80% first eller refill bourbonfat, mens 20% lagres på Olorosofat.

Nummer 1: Kilchoman, 3år, 50%. Bourbonlagret 1.fill Buffalo Trace
Dette er en whisky som er 100% produsert på Islay med lokal malt fra farmen.
Kilchoman har kapasitet til å malte ca. to tonn pr. uke. Egenprodusert malt er på 20-25ppm.
Den er en ung whisky med lys gylden farge og et klart preg av new make med alkoholstikk og fusel.
Den blomsteraktige fruktigheten kommer imidlertid godt fram, og det er en varmende ettersmak av peat, salt og sjø.
Nummer 2:Kilchoman, 3år, 46%. Lagret på bourbonfat med 5 uker finish på Olorosofat.
Det ble benyttet fat som har lagret Oloroso i 25år, slik at fatet raskt kunne sette karakter på spriten.
Noe mørkere en whisky nummer én, men den er fortsatt veldig lys. Noe mer fruktig med rikere og rundere smak enn nummer én.
Nummer 3:Kilchoman, 5år, 46%. 80% first fill og 20% refill bourbonfat.
Whiskyen er fortsatt i kategorien lys gylden. Den har fått en ytterligere rikere smak. Lukten av new make begynner nå å komme i bakgrunnen, og de gode aromaene begynner å komme til sin rett. Whiskyen begynner å bli rund, fruktig og blomsteraktig med noe som jeg oppfattet som et innslag av mandel. Peaten er mer fremtredende. Det er imidlertid ikke til å komme bort fra at dette er work in progress. Whiskyen viser imidlertid med all tydelighet at vi kan vente noe stort fra Kilchoman. Femåringen blir lansert 7.november.

Nummer 4:Kilchoman, 5år, 61,1%. Bourbonfat 1.fill. Single cask.
Dette er en whisky som begynner å få litt mer farge. Den mørkere fargen skyldes også den høyere alkoholkonsentrasjonen. Denne whiskyen hadde fruktigheten fra nummer 3, men new maken var noe mer fremtredende.
Nummer 5:Kilchoman, 5år, 60%. Sherryfat.
Dette er en fruktig whisky, men med mye mer preg av new make enn den rent bourbonfatlagrede 5-åringen.
Det tyder på at det aktive kullaget i bourbonfatene i større grad klarer å renske ut fuselkarakteren enn
hva sherryfatene er i stand til. Sherrypreget har heller ikke klart å kamuflere fuselpreget.